ABG Alumni

6A88383C-0B8D-40AC-B94C-A541EC5B8599 - VIET ANH NGUYEN
6A88383C-0B8D-40AC-B94C-A541EC5B8599 - VIET ANH NGUYEN

Nguyễn Việt Anh

Bền Bỉ - Cầu Tiến - Tích Cực

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Sinh viên Thạc sĩ

Đại học Leeds Beckett, Vương quốc Anh

  • Lĩnh vực Giáo dục (giáo dục môi trường và phát triển mô hình kinh doanh trong giáo dục)
  • Kiến thức về mentoring và couching
  • Kỹ năng xin học bổng ngắn hạn và bậc Thạc sĩ
  • Tâm lý học trong giao tiếp và giáo dục.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Sinh viên Thạc sĩ

Đại học Leeds Beckett, Vương quốc Anh

  • Lĩnh vực Giáo dục (giáo dục môi trường và phát triển mô hình kinh doanh trong giáo dục)
  • Kiến thức về mentoring và couching
  • Kỹ năng xin học bổng ngắn hạn và bậc Thạc sĩ
  • Tâm lý học trong giao tiếp và giáo dục.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Việt Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Việt Anh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com