ABG Alumni

9DF974AA-9F19-4CBC-8D9B-77B6FC9D6BD9 - Văn Linh Nguyễn
9DF974AA-9F19-4CBC-8D9B-77B6FC9D6BD9 - Văn Linh Nguyễn

Nguyễn Văn Linh

Tâm - Tầm -Trí

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder - Youth+

  • Hoạt động chính trong lĩnh vực cộng đồng, kết nối và định hướng cho giới trẻ. Sau 3 năm hoạt động, Youth+ đã tiếp cận 6.000.000 bạn trẻ trên toàn quốc.
  • Đang cập nhật
  • Xây dựng cộng đồng

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder - Youth+

  • Hoạt động chính trong lĩnh vực cộng đồng, kết nối và định hướng cho giới trẻ. Sau 3 năm hoạt động, Youth+ đã tiếp cận 6.000.000 bạn trẻ trên toàn quốc.
  • Đang cập nhật
  • Xây dựng cộng đồng

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com