ABG Alumni

831 (3) - nguyen van Truong
831 (3) - nguyen van Truong

Nguyễn Văn Kỳ Trường

Không Từ Bỏ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Nhân viên dự án

Quỹ Phát triển Cộng đồng

  • Kinh nghiệm trong hoạt động dự án về giáo dục cũng như nghiên cứu mảng môi trường. (Giáo dục về BĐKH và nghiên cứu trong việc xử lý chất thải rắn nông nghiệp, biến chất thải thành phân hữu cơ, những dự án của mình đã gây lợi cho khoảng 60 người và xử lý được khoảng 5 tấn chất thải)
  • Kinh nghiệm viết dự án cũng như điều phối các dự án về môi trường
  • Nghiên cứu biến chất thải thành các sản phẩm có thể sử dụng được và phân hủy được
  • Viết đề xuất và điều phối dự án

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Nhân viên dự án

Quỹ Phát triển Cộng đồng

  • Kinh nghiệm trong hoạt động dự án về giáo dục cũng như nghiên cứu mảng môi trường. (Giáo dục về BĐKH và nghiên cứu trong việc xử lý chất thải rắn nông nghiệp, biến chất thải thành phân hữu cơ, những dự án của mình đã gây lợi cho khoảng 60 người và xử lý được khoảng 5 tấn chất thải)
  • Kinh nghiệm viết dự án cũng như điều phối các dự án về môi trường
  • Nghiên cứu biến chất thải thành các sản phẩm có thể sử dụng được và phân hủy được
  • Viết đề xuất và điều phối dự án

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Kỳ Trường

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Văn Kỳ Trường

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com