ABG Alumni

Anh the Hoa - Hoa Nguyen
Anh the Hoa - Hoa Nguyen

Nguyễn Tùng Hoa

Linh hoạt - Lạc quan - Độc lập

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Luật sư

Công ty Luật Phương Nam

  • 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý: Làm việc trực tiếp tại các công ty luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, tư vấn cho các Doanh nghiệp, thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia Dự án Pháp lý học đường.
    Luật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Luật sư

Công ty Luật Phương Nam

  • 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý: Làm việc trực tiếp tại các công ty luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, tư vấn cho các Doanh nghiệp, thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia Dự án Pháp lý học đường.
    Luật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Tùng Hoa

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Tùng Hoa

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com