ABG Alumni

Nguyễn Tuấn Khanh
Nguyễn Tuấn Khanh

Nguyễn Tuấn Khanh

Thẳng thắn - Quyết liệt - Logic

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

CEO - Mathtech

  • Đang cập nhật
  • Digital marketing.
  • Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý, sale…
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

CEO - Mathtech

  • Đang cập nhật
  • Digital marketing.
  • Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý, sale…
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Tuấn Khanh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Tuấn Khanh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com