ABG Alumni

Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Trung Đức

Nguyễn Trung Đức

Nhiệt huyết - Tầm nhìn - Công nghệ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

CEO

Công ty TNHH Wabi-sabia

  • Đào tạo tiếng Nhật online, IT outsourcing Nhật
  • Đang cập nhật
  • Kinh doanh – Lãnh đạo – Quản trị – Công nghệ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

CEO

Công ty TNHH Wabi-sabia

  • Đào tạo tiếng Nhật online, IT outsourcing Nhật
  • Đang cập nhật
  • Kinh doanh – Lãnh đạo – Quản trị – Công nghệ

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Trung Đức

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Trung Đức

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com