ABG Alumni

Nguyễn Thu Huệ - Thu Huệ Nguyễn
Nguyễn Thu Huệ - Thu Huệ Nguyễn

Nguyễn Thu Huệ

Hiểu kỳ - Lý trí - Tử tế

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phụ trách gian hàng

trên các sàn TMĐT Việt Nam

  • Làm việc tại một agency, học hỏi và phát triển mảng digital marketing: chạy Facebook Ads và Google Ads
  • Kinh doanh sách trên TMĐT từ năm 2019 và có đôi chút hiểu biết về các sàn TMĐT, đặc biệt là Tiki
  • Phụ trách các gian hàng của Alpha Publishing Group trên các sàn TMĐT Việt Nam. phát triển kinh doanh ngành hàng sách trên các sàn TMĐT cụ thể là Tiki, Shopee, Lazada,… từ 2020
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phụ trách gian hàng

trên các sàn TMĐT Việt Nam

  • Làm việc tại một agency, học hỏi và phát triển mảng digital marketing: chạy Facebook Ads và Google Ads
  • Kinh doanh sách trên TMĐT từ năm 2019 và có đôi chút hiểu biết về các sàn TMĐT, đặc biệt là Tiki
  • Phụ trách các gian hàng của Alpha Publishing Group trên các sàn TMĐT Việt Nam. phát triển kinh doanh ngành hàng sách trên các sàn TMĐT cụ thể là Tiki, Shopee, Lazada,… từ 2020
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thu Huệ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thu Huệ

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com