ABG Alumni

Nga-Ngoc-Nga
Nga-Ngoc-Nga

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Lạc quan - Yêu thương - Thấu cảm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Bác sĩ nhi khoa

  • Khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Bác sĩ nhi khoa

  • Khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Ngọc Nga

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thị Ngọc Nga

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com