ABG Alumni

PSK - Thang Nguyen (1)
PSK - Thang Nguyen (1)

Nguyễn Thạc Thắng

Nhanh nhẹn - Vui vẻ - Được việc

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Managing Partner & CEO

Aloha Consulting Group

 • Hơn 5 năm quản trị doanh nghiệp First Alliances Hà Nội thuộc tập đoàn Persol Holdings (tập đoàn có doanh thu 9 tỷ USD/năm trên toàn thế giới)
 • Kinh nghiệm set up từ 0 –>60 nhân sự, phụ trách P&L, xây dựng văn hóa đội ngũ kế cận bao gồm cả người Việt và người nước ngoài
 • 10+ kinh nghiệm là về Sales, Consulting & Headhunter
 • Kinh nghiệm quản trị & quản lý
 • HR và tuyển dụng, quản lý nhân tài
 • Xây dựng công ty, văn hóa
 • Kỹ năng định hướng công việc và nghề nghiệp
 • Kỹ năng Sales B2B, đàm phán, lập kế hoạch

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Managing Partner & CEO

Aloha Consulting Group

 • Hơn 5 năm quản trị doanh nghiệp First Alliances Hà Nội thuộc tập đoàn Persol Holdings (tập đoàn có doanh thu 9 tỷ USD/năm trên toàn thế giới)
 • Kinh nghiệm set up từ 0 –>60 nhân sự, phụ trách P&L, xây dựng văn hóa đội ngũ kế cận bao gồm cả người Việt và người nước ngoài
 • 10+ kinh nghiệm là về Sales, Consulting & Headhunter
 • Kinh nghiệm quản trị & quản lý
 • HR và tuyển dụng, quản lý nhân tài
 • Xây dựng công ty, văn hóa
 • Kỹ năng định hướng công việc và nghề nghiệp
 • Kỹ năng Sales B2B, đàm phán, lập kế hoạch

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thạc Thắng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Thạc Thắng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com