ABG Alumni

MB (15) - Nguyen Quang Huy
MB (15) - Nguyen Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Trung thực - Nội tâm - Nhiệt thành

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phó phòng phát triển kinh doanh

ABS

  • 7 năm trong lĩnh vực nguồn của ngân hàng (Bond, mm, fx, gold, commodity)
  • 5 năm lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (thiết kế, bảo vệ hạn mức cho big corp, tư vấn thu xếp vốn SMEs)
  • Tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp
  • Chia sẻ: nhân sinh quan và trải nghiệm cuộc sống

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phó phòng phát triển kinh doanh

ABS

  • 7 năm trong lĩnh vực nguồn của ngân hàng (Bond, mm, fx, gold, commodity)
  • 5 năm lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (thiết kế, bảo vệ hạn mức cho big corp, tư vấn thu xếp vốn SMEs)
  • Tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp
  • Chia sẻ: nhân sinh quan và trải nghiệm cuộc sống

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Huy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Huy

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com