ABG Alumni

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Quang Hưng

Thân thiện - Nhiệt tình - Vui vẻ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc Công ty

Cổ phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

  • Giám đốc Công ty Đại Nam, Xuất Khẩu và Sản xuất gỗ
  • Xuất khẩu
  • Sản xuất gỗ
  • Quản lý phòng bán hàng
  • Quản lý xưởng sản xuất

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám đốc Công ty

Cổ phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

  • Giám đốc Công ty Đại Nam, Xuất Khẩu và Sản xuất gỗ
  • Xuất khẩu
  • Sản xuất gỗ
  • Quản lý phòng bán hàng
  • Quản lý xưởng sản xuất

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Hưng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Hưng

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com