ABG Alumni

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nguyễn Quang Diệu

Cả tin - Cả nể - Cả gan

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên thỉnh giảng

Đại học Ngoại thương

  • Kinh nghiệm 3 năm làm kỹ sư cầu nối với thị trường Nhật Bản trong công ty về công nghệ thông tin.
  • Tham gia nhiều dự án hợp tác văn hoá Việt Nam Nhật Bản về bảo tồn và phát triển du lịch di sản ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), phố cổ Hội An, làng cổ Đông Hoà Hiệp (Tiền Giang),…
  • Một số kiến thức chung về Xã hội, Văn hoá, Lịch sử Nhật Bản
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên thỉnh giảng

Đại học Ngoại thương

  • Kinh nghiệm 3 năm làm kỹ sư cầu nối với thị trường Nhật Bản trong công ty về công nghệ thông tin.
  • Tham gia nhiều dự án hợp tác văn hoá Việt Nam Nhật Bản về bảo tồn và phát triển du lịch di sản ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), phố cổ Hội An, làng cổ Đông Hoà Hiệp (Tiền Giang),…
  • Một số kiến thức chung về Xã hội, Văn hoá, Lịch sử Nhật Bản
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Diệu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Quang Diệu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com