ABG Alumni

DSC_9646 - Quang Nguyen Ngoc (1)
DSC_9646 - Quang Nguyen Ngoc (1)

Nguyễn Ngọc Quang

Trách nhiệm - Ham học hỏi - Cầu tiến

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Đại học Hanyang

 • Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm hóa lý cao phân tử, viện nghiên cứu ứng dụng khoa học cơ bản – 2018 – nay
 • Trợ giảng giáo sư kinh tế – Hanyang University Business School – phụ trách hỗ trợ giảng dạy 2 môn – Industrial Revolution 4.0 in Business Operation và môn Healthcare Management 2020 – nay
 • Editor-in-chief Assistant cho tạp chí APJIE – Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship Tạp chí Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Châu Á Thái Bình Dương – 2019 – nay
 • Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – khóa VII nhiệm kỳ 2019 – 2021
 • Ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc – khóa V nhiệm kỳ 2021-2023
 • Thành viên Hội đồng Học giả ASEAN tại Hàn Quốc
 • Thành viên Mạng lưới Thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc
 • Thúc đẩy và nghiên cứu các vật liệu thân thiên môi trường trong xử lý nước thải, hạt nano siêu thấm, vật liệu nano dẫn truyền thuốc
 • Nâng cao nhận thức hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững
 • Hành động khí hậu vì mục tiêu bền vững
 • Du học Hàn Quốc và cách săn các loại học bổng, chương trình
 • Điều phối và mentor nhiều dự án xã hội, hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội và khởi nghiệp
 • Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Đại học Hanyang

 • Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm hóa lý cao phân tử, viện nghiên cứu ứng dụng khoa học cơ bản – 2018 – nay
 • Trợ giảng giáo sư kinh tế – Hanyang University Business School – phụ trách hỗ trợ giảng dạy 2 môn – Industrial Revolution 4.0 in Business Operation và môn Healthcare Management 2020 – nay
 • Editor-in-chief Assistant cho tạp chí APJIE – Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship Tạp chí Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Châu Á Thái Bình Dương – 2019 – nay
 • Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – khóa VII nhiệm kỳ 2019 – 2021
 • Ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc – khóa V nhiệm kỳ 2021-2023
 • Thành viên Hội đồng Học giả ASEAN tại Hàn Quốc
 • Thành viên Mạng lưới Thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc
 • Thúc đẩy và nghiên cứu các vật liệu thân thiên môi trường trong xử lý nước thải, hạt nano siêu thấm, vật liệu nano dẫn truyền thuốc
 • Nâng cao nhận thức hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững
 • Hành động khí hậu vì mục tiêu bền vững
 • Du học Hàn Quốc và cách săn các loại học bổng, chương trình
 • Điều phối và mentor nhiều dự án xã hội, hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội và khởi nghiệp
 • Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Ngọc Quang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Ngọc Quang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com