ABG Alumni

Đức Sâm
Đức Sâm

Nguyễn Đức Sâm

Im hơi lặng tiếng - Thoắt ẩn thoắt hiện

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Chuyên viên tổng hợp

  • Quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, luật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Chuyên viên tổng hợp

  • Quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, luật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Đức Sâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Nguyễn Đức Sâm

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com