ABG Alumni

Ảnh đẹp - Liên Ngô (1)
Ảnh đẹp - Liên Ngô (1)

Ngô Thị Liên

Vui vẻ - Nhiệt tình - Trách nhiệm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Bí thư đoàn Thanh niên

 • 04 năm công tác tại Ban Tuyên giáo huyện
 • 2 năm làm Bí thư Đoàn thanh niên
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tâm lý – Giáo dục, Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng trẻ em và vị thành niên Khóa I tại Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Hiện nay không trực tiếp làm việc về lĩnh vực này nhưng mình vẫn luôn quan tâm đến trẻ em và giáo dục: giáo dục kỹ năng mềm, các vấn đề tâm lý trẻ em, giáo dục hương nghiệp, giáo dục giới tính, kỹ năng làm cha mẹ…
 • Giúp ABG Alumni kết nối các thầy cô là giảng viên, chuyên gia trong linh vực Giáo dục học, Tâm lý lâm sàng…
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Bí thư đoàn Thanh niên

 • 04 năm công tác tại Ban Tuyên giáo huyện
 • 2 năm làm Bí thư Đoàn thanh niên
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tâm lý – Giáo dục, Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng trẻ em và vị thành niên Khóa I tại Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Hiện nay không trực tiếp làm việc về lĩnh vực này nhưng mình vẫn luôn quan tâm đến trẻ em và giáo dục: giáo dục kỹ năng mềm, các vấn đề tâm lý trẻ em, giáo dục hương nghiệp, giáo dục giới tính, kỹ năng làm cha mẹ…
 • Giúp ABG Alumni kết nối các thầy cô là giảng viên, chuyên gia trong linh vực Giáo dục học, Tâm lý lâm sàng…
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Ngô Thị Liên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Ngô Thị Liên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com