ABG Alumni

IMG_20191025_173600_1 (1) - mai Quỳnh
IMG_20191025_173600_1 (1) - mai Quỳnh

Mai Thị Hải Quỳnh

Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Kiểm toán

Deloitte Việt Nam

  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Kiểm toán

Deloitte Việt Nam

  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Mai Thị Hải Quỳnh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Mai Thị Hải Quỳnh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com