ABG Alumni

hinh Lulu - huong luu
hinh Lulu - huong luu

Lưu Thị Thu Hương

Nhiệt tình - Sáng tạo - Linh hoạt

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder & CEO

Grandma Lu - Bánh Mì & Hostel

 • May 2019 – Present
 • GRANDMA LU: Banh Mi & Hostel, Owner/Founder
 • Dec 2019 – Jan 2020
 • AIESEC: Volunteer English Teacher in Thailand
 • Jul 2015 – Aug 2018
 • UNILEVER VIETNAM: Channel & Category Development (Trade Marketing)
 • Jul 2013 – Jul 2014
 • FOOD EMPIRE COMPANY: Management Trainee
 • Jul 2013 – Jul 2014
 • LOTTERIA CO,.LTD: Marketing Executive
 • Đang cập nhật
  Leadership, Channel & Category Planning, Sales & Marketing, People Management.

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder & CEO

Grandma Lu - Bánh Mì & Hostel

 • May 2019 – Present
 • GRANDMA LU: Banh Mi & Hostel, Owner/Founder
 • Dec 2019 – Jan 2020
 • AIESEC: Volunteer English Teacher in Thailand
 • Jul 2015 – Aug 2018
 • UNILEVER VIETNAM: Channel & Category Development (Trade Marketing)
 • Jul 2013 – Jul 2014
 • FOOD EMPIRE COMPANY: Management Trainee
 • Jul 2013 – Jul 2014
 • LOTTERIA CO,.LTD: Marketing Executive
 • Đang cập nhật
  Leadership, Channel & Category Planning, Sales & Marketing, People Management.

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lưu Thị Thu Hương

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lưu Thị Thu Hương

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com