ABG Alumni

Luong Hoang Anh _ ABG photo - Amy Luong
Luong Hoang Anh _ ABG photo - Amy Luong

Lương Hoàng Anh

Năng động - Ưa mạo hiểm - Tham vọng

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc điều hành

Trung tâm Anh ngữ ILS Vietnam

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho nhiều đối tượng học viên, đa dạng về độ tuổi, mục tiêu học tập và quy mô lớp học
 • 6 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp dưới 30 người /li>
 • Trực tiếp làm việc với khối hành chính công bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở lao động thương binh xã hội và Phòng giáo dục các quận huyện tại Hà Nội.
 • Tham gia các khoá học ngắn hạn, hội thảo đào tạo về phương thức quản lý vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung
 • Thiết kế xây dựng một chương trình đào tạo
 • Các bài học có được trong quá trình khởi nghiệp.
 • Kỹ năng quản trị vận hành doanh nghiệp, quản lý đội nhóm
 • Kinh doanh - Doanh nghiệp

  Hoạt động xã hội

  Giáo dục - Đào tạo

  Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

  Tài chính - Đầu tư

  Công nghệ thông tin

  Luật - Chính sách

  Khoa học chính trị

  Môi trường - Nông nghiệp

  Nghệ thuật

  Giám đốc điều hành

  Trung tâm Anh ngữ ILS Vietnam

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho nhiều đối tượng học viên, đa dạng về độ tuổi, mục tiêu học tập và quy mô lớp học
  • 6 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp dưới 30 người /li>
  • Trực tiếp làm việc với khối hành chính công bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở lao động thương binh xã hội và Phòng giáo dục các quận huyện tại Hà Nội.
  • Tham gia các khoá học ngắn hạn, hội thảo đào tạo về phương thức quản lý vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung
 • Thiết kế xây dựng một chương trình đào tạo
 • Các bài học có được trong quá trình khởi nghiệp.
 • Kỹ năng quản trị vận hành doanh nghiệp, quản lý đội nhóm
 • Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Lương Hoàng Anh

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com

  Nếu bạn có mong muốn kết nối với

  Lương Hoàng Anh

  thông qua mạng lưới ABG Alumni,
  hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

  Email: bdh@abgalumni.com