ABG Alumni

Trang_le (1) - Le Trang
Trang_le (1) - Le Trang

Lê Thị Trang

Tham vọng - Tối ưu

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Marketing Manager

IEC Corp

  • 4 năm kinh nghiệm làm Marketing tại IEC Corp – công ty sản xuất game di động từ những ngày đầu công ty được thành lập với 4 thành viên chủ chốt. Tới thời điểm hiện tại, công ty đã trở thành công ty về game lớn thứ Sáu tại khu vực Đông Nam Á và Châu Úc, đứng thứ 20 toàn thế giới về số lượng download, và là một trong số những đối tác phát triển nhanh nhất của Google.
  • Đo lường và phân tích đánh giá số liệu
  • Phân tích thị trường và thị hiếu khách hàng trong lĩnh vực Digital
  • Tự hoc hỏi và tối ưu hóa quy trình
  • Tư duy và chiến thuật Digital Marketing

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Marketing Manager

IEC Corp

  • 4 năm kinh nghiệm làm Marketing tại IEC Corp – công ty sản xuất game di động từ những ngày đầu công ty được thành lập với 4 thành viên chủ chốt. Tới thời điểm hiện tại, công ty đã trở thành công ty về game lớn thứ Sáu tại khu vực Đông Nam Á và Châu Úc, đứng thứ 20 toàn thế giới về số lượng download, và là một trong số những đối tác phát triển nhanh nhất của Google.
  • Đo lường và phân tích đánh giá số liệu
  • Phân tích thị trường và thị hiếu khách hàng trong lĩnh vực Digital
  • Tự hoc hỏi và tối ưu hóa quy trình
  • Tư duy và chiến thuật Digital Marketing

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thị Trang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Thị Trang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com