ABG Alumni

170375118_5940596055954319_7393815895582273488_n - Trang Lê Quỳnh
170375118_5940596055954319_7393815895582273488_n - Trang Lê Quỳnh

Lê Quỳnh Trang

Sáng tạo - Đa nhiệm - Trách nhiệm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Chuyên viên

Trung tâm GATE

 • Về lĩnh vực giáo dục: Phụ trách điều phối việc thực hiện các chương trình đào tạo tài năng cho các học sinh có năng lực nổi trội
 • Về lĩnh vực đào tạo: Từng phụ trách giám sát hoạt động đào tạo cho CBNV khối xây dựng, khối an ninh của công ty Vinhomes. Đồng thời, có kinh nghiệm mạnh trong mảng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp Vingroup, tổ chức và dẫn CBNV tham gia các cuộc thi/sự kiện trong công ty và tập đoàn.
 • Về lĩnh vực xã hội: Từng giữ vai trò lãnh đạo nhiều dự án thanh niên trong các lĩnh vực kỹ năng nói trước đám đông, nghệ thuật, kỹ năng mềm, giáo dục.
 • Giáo dục tài năng (HS THPT)
 • Truyền thông (Lĩnh vực giáo dục cho tổ chức quy mô lớn)
 • Đào tạo nội bộ (CBNV, cán bộ lãnh đạo)
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp (Quy mô công ty lớn)
 • Dự án xã hội (Lứa tuổi học sinh, sinh viên)
 • Kỹ năng lên kế hoạch
 • Quản lý dự án
 • Nói trước đám đông, nghệ thuật (Nhiều bộ môn khác nhau)

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Chuyên viên

Trung tâm GATE

 • Về lĩnh vực giáo dục: Phụ trách điều phối việc thực hiện các chương trình đào tạo tài năng cho các học sinh có năng lực nổi trội
 • Về lĩnh vực đào tạo: Từng phụ trách giám sát hoạt động đào tạo cho CBNV khối xây dựng, khối an ninh của công ty Vinhomes. Đồng thời, có kinh nghiệm mạnh trong mảng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp Vingroup, tổ chức và dẫn CBNV tham gia các cuộc thi/sự kiện trong công ty và tập đoàn.
 • Về lĩnh vực xã hội: Từng giữ vai trò lãnh đạo nhiều dự án thanh niên trong các lĩnh vực kỹ năng nói trước đám đông, nghệ thuật, kỹ năng mềm, giáo dục.
 • Giáo dục tài năng (HS THPT)
 • Truyền thông (Lĩnh vực giáo dục cho tổ chức quy mô lớn)
 • Đào tạo nội bộ (CBNV, cán bộ lãnh đạo)
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp (Quy mô công ty lớn)
 • Dự án xã hội (Lứa tuổi học sinh, sinh viên)
 • Kỹ năng lên kế hoạch
 • Quản lý dự án
 • Nói trước đám đông, nghệ thuật (Nhiều bộ môn khác nhau)

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Quỳnh Trang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Quỳnh Trang

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com