ABG Alumni

21EDB4C1-4D86-4BC4-BB1D-621532589B23 - Cong Lekhanh
21EDB4C1-4D86-4BC4-BB1D-621532589B23 - Cong Lekhanh

Lê Khánh Công

Chính trực - Thấu hiểu - Yêu cuộc sống

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Quản lý dự án

Công ty đầu tư VKI

  • Kinh nghiệm làm việc trong ngành năng lượng 9 năm
  • Chia sẻ về ngành năng lượng và chính sách công
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Quản lý dự án

Công ty đầu tư VKI

  • Kinh nghiệm làm việc trong ngành năng lượng 9 năm
  • Chia sẻ về ngành năng lượng và chính sách công
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Khánh Công

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Lê Khánh Công

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com