ABG Alumni

Oanh Huynh - Oanh HUYNH (1)
Oanh Huynh - Oanh HUYNH (1)

Huỳnh Thị Kim Oanh

Action-oriented - Work-life balance - Calm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc đối ngoại

Passerelles numeriques Vietnam (iNGO)

Đang cập nhật…
  • Các kinh nghiệm chạy dự án NGO
  • Kĩ năng mềm cho giới trẻ

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám đốc đối ngoại

Passerelles numeriques Vietnam (iNGO)

Đang cập nhật…
  • Các kinh nghiệm chạy dự án NGO
  • Kĩ năng mềm cho giới trẻ

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Huỳnh Thị Kim Oanh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Huỳnh Thị Kim Oanh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com