ABG Alumni

CE495D66-8216-40A6-A7B5-E22AF003C35B - Nguyen Phuong Thao
CE495D66-8216-40A6-A7B5-E22AF003C35B - Nguyen Phuong Thao

Hương Thảo

Cống hiến - Thấu cảm - Quản trị

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Trợ lý giám đốc

Lekha Distributor

  • Đang cập nhật
  • Coaching
  • Quản trị cảm xúc

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Trợ lý giám đốc

Lekha Distributor

  • Đang cập nhật
  • Coaching
  • Quản trị cảm xúc

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hương Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hương Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com