ABG Alumni

hoangquangcuong - Cường Hoàng
hoangquangcuong - Cường Hoàng

Hoàng Quang Cường

Trung thực - Thiện lành

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo FamiCook

 • 5 năm
 • Ăn dặm
 • Dinh dưỡng trẻ em
 • Đầu bếp trẻ em
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo FamiCook

 • 5 năm
 • Ăn dặm
 • Dinh dưỡng trẻ em
 • Đầu bếp trẻ em
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hoàng Quang Cường

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Hoàng Quang Cường

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com