ABG Alumni

Triet Dong - Sy Triet Dong (1)
Triet Dong - Sy Triet Dong (1)

Đồng Sỹ Triết

Hòa Đồng - Hào Sảng - Kiên Trì

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Territory Manager - Combilift

Đang cập nhật…
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Territory Manager - Combilift

Đang cập nhật…
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đồng Sỹ Triết

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đồng Sỹ Triết

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com