ABG Alumni

Đoàn Ngọc Phương Trinh
Đoàn Ngọc Phương Trinh

Đoàn Ngọc Phương Trinh

Tham vọng - Thận trọng - Hạnh phúc

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Phát triển và nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến Blockchain - Rakuten, Inc

  • 2 năm làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển ứng dụng Blockchain, phát triển các ứng dụng ví dụ như dùng blockchain trong công tác từ thiện, kết hợp blockchain và IoT, tiền điện tử của chính phủ,…
  • Blockchain, công nghệ nói chung
  • Doanh nghiệp Nhật Bản
  • Hoạt động sinh viên tại Nhật Bản

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin​

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Phát triển và nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến Blockchain - Rakuten, Inc

  • 2 năm làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển ứng dụng Blockchain, phát triển các ứng dụng ví dụ như dùng blockchain trong công tác từ thiện, kết hợp blockchain và IoT, tiền điện tử của chính phủ,…
  • Blockchain, công nghệ nói chung
  • Doanh nghiệp Nhật Bản
  • Hoạt động sinh viên tại Nhật Bản

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đoàn Ngọc Phương Trinh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đoàn Ngọc Phương Trinh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com