ABG Alumni

IMG_3223 - Hiếu Đỗ Đức
IMG_3223 - Hiếu Đỗ Đức

Đỗ Đức Hiếu

Nhân - Nghĩa - Trí

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên đại học

  • 4 năm trong giảng dạy, đào tạo
  • Đạo học Phương Đông, triết Việt, Kinh Dịch,…
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên đại học

  • 4 năm trong giảng dạy, đào tạo
  • Đạo học Phương Đông, triết Việt, Kinh Dịch,…
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đỗ Đức Hiếu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đỗ Đức Hiếu

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com