ABG Alumni

ẢNH THẺ DUYÊN (3,5) - Thuy Duyen Dao
ẢNH THẺ DUYÊN (3,5) - Thuy Duyen Dao

Đào Thúy Duyên

Lạc quan - Yêu đời

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Giảng viên

Học viện Cảnh sát Nhân dân

 • 12 năm làm trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh).
 • Hơn 2 năm sinh sống và học tập tại một quốc gia ở Châu âu.
 • Tham gia giảng dạy tại nhiều địa phương trên cả nước.
 • Tham gia viết sách và biên soạn giáo trình cho các hệ học trong và ngoài trường.
 • Tham gia một số bài báo và hội khảo khoa học tại việt Nam và Đức.
 • Làm thế nào để học tốt các môn học ngoại ngữ.
 • Làm thế nào để bắt đầu việc học dễ dàng nhất.
 • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Giảng viên

Học viện Cảnh sát Nhân dân

 • 12 năm làm trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh).
 • Hơn 2 năm sinh sống và học tập tại một quốc gia ở Châu âu.
 • Tham gia giảng dạy tại nhiều địa phương trên cả nước.
 • Tham gia viết sách và biên soạn giáo trình cho các hệ học trong và ngoài trường.
 • Tham gia một số bài báo và hội khảo khoa học tại việt Nam và Đức.
 • Làm thế nào để học tốt các môn học ngoại ngữ.
 • Làm thế nào để bắt đầu việc học dễ dàng nhất.
 • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đào Thúy Duyên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đào Thúy Duyên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com