ABG Alumni

Đào Ngọc Phương Linh - avatar - Linh Dao
Đào Ngọc Phương Linh - avatar - Linh Dao

Đào Ngọc Phương Linh

Lãnh đạo Thanh niên - Phát triển Bền vững - Doanh nghiệp Xã hội

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Điều phối Trưởng Toàn quốc

Mạng lưới 2030 Youth Force VN

 • Học tập và làm việc trong lĩnh vực Marketing Communications được 6 năm, trải nghiệm môi trường làm việc tại nhiều doanh nghiệp từ agency, SME đến NGO và corps. Hiện tại mình đang theo học Thạc sỹ chuyên ngành Marketing và Sales Service của CFVG
 • Gần 10 năm hoạt động xã hội với vai trò là tình nguyện viên nhiều CLB và Trưởng BTC nhiều dự án, chương trình cho hssv. Hiện tại mình đang là ĐPT Toàn quốc của Mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam – một trong những Mạng lưới đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam hoạt động vì 17SDGs
 • Marketing Communications
 • Leadership, empower, connect đội nhóm, tổ chức thanh thiếu niên
 • Operate & Coordinate một mạng lưới thanh niên
 • Social Entrepreneurship
 • Với các chủ đề này, mình thích góc tiếp cận là trao đổi, chia sẻ, thảo luận thay vì coi bản thân như chuyên gia để đào tạo lại cho người khác. Vì mình cũng không tự nhận bản thân là specialist trong 4 lĩnh vực nêu trên

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Điều phối Trưởng Toàn quốc

Mạng lưới 2030 Youth Force VN

 • Học tập và làm việc trong lĩnh vực Marketing Communications được 6 năm, trải nghiệm môi trường làm việc tại nhiều doanh nghiệp từ agency, SME đến NGO và corps. Hiện tại mình đang theo học Thạc sỹ chuyên ngành Marketing và Sales Service của CFVG
 • Gần 10 năm hoạt động xã hội với vai trò là tình nguyện viên nhiều CLB và Trưởng BTC nhiều dự án, chương trình cho hssv. Hiện tại mình đang là ĐPT Toàn quốc của Mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam – một trong những Mạng lưới đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam hoạt động vì 17SDGs
 • Marketing Communications
 • Leadership, empower, connect đội nhóm, tổ chức thanh thiếu niên
 • Operate & Coordinate một mạng lưới thanh niên
 • Social Entrepreneurship
 • Với các chủ đề này, mình thích góc tiếp cận là trao đổi, chia sẻ, thảo luận thay vì coi bản thân như chuyên gia để đào tạo lại cho người khác. Vì mình cũng không tự nhận bản thân là specialist trong 4 lĩnh vực nêu trên

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đào Ngọc Phương Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đào Ngọc Phương Linh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com