ABG Alumni

38D42057-FAD6-423B-9939-0EE3202AC1A1 - dang phuong thao
38D42057-FAD6-423B-9939-0EE3202AC1A1 - dang phuong thao

Đặng Phương Thảo

Chân thành - Kết nối - Đáng tin cậy

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Researcher

Đại học Yamaguchi

  • 6 năm kinh nghiệm quản lý dự án ODA của WB trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Quản lý một diễn đàn sinh viên về du học
  • 5 năm nghiên cứu về kinh tế môi trường
  • Biến đổi khí hậu và những vấn đề đối với nhân loại trên các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Researcher

Đại học Yamaguchi

  • 6 năm kinh nghiệm quản lý dự án ODA của WB trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Quản lý một diễn đàn sinh viên về du học
  • 5 năm nghiên cứu về kinh tế môi trường
  • Biến đổi khí hậu và những vấn đề đối với nhân loại trên các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đặng Phương Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Đặng Phương Thảo

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com