Read more about the article Trần Hoàng Mai
Trần Hoàng Mai

Trần Hoàng Mai

2013-2016: Thực tập sinh Phòng khám RHM 2016-2017: Chuyên viên Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục 2018-nay: Chuyên viên Quản lý đào tạo Đại học + Phát triển chương trình đào tạo 2016-nay: Giảng dạy Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp

Continue ReadingTrần Hoàng Mai