Read more about the article Lê Thị Trang
Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

4 năm kinh nghiệm làm Marketing tại IEC Corp - công ty sản xuất game di động từ những ngày đầu công ty được thành lập với 4 thành viên chủ chốt. Tới thời điểm hiện tại, công ty đã trở thành công ty về game lớn thứ Sáu tại khu vực Đông Nam Á và Châu Úc, đứng thứ 20 toàn thế giới về số lượng download, và là một trong số những đối tác phát triển nhanh nhất của Google.

Continue ReadingLê Thị Trang
Read more about the article Vũ Thị Thư
Vũ Thị Thư

Vũ Thị Thư

Project Assistant - Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)

Continue ReadingVũ Thị Thư
Read more about the article Nguyễn Tùng Hoa
Nguyễn Tùng Hoa

Nguyễn Tùng Hoa

7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý: Làm việc trực tiếp tại các công ty luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, tư vấn cho các Doanh nghiệp, thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia Dự án Pháp lý học đường.

Continue ReadingNguyễn Tùng Hoa