ABG Alumni

cb7d07d27d7a8924d06b - Ninh Bùi
cb7d07d27d7a8924d06b - Ninh Bùi

Bùi Thành Ninh

Hài hước - Hấp dẫn - Ham vui

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Founder

AnHome Smarthome JSC

  • 7 năm làm IT cho Trường Đại học Y Hà Nội – Xây dựng thành công hệ thống thi trắc nghiệm/ kỹ năng trên máy tính tổ chức thi cho khoảng 100k lượt sinh viên thi mỗi năm, hiện tại là hệ thống thi lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam.
  • 5 Năm khởi nghiệp, hiện tại chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp smart home/ smart devices
  • Khảo thí (Có bằng master về đo lường và đánh giá trong giáo dục)
  • IoT (Kinh nghiệm hơn 3 năm RnD các smart devices)
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Founder

AnHome Smarthome JSC

  • 7 năm làm IT cho Trường Đại học Y Hà Nội – Xây dựng thành công hệ thống thi trắc nghiệm/ kỹ năng trên máy tính tổ chức thi cho khoảng 100k lượt sinh viên thi mỗi năm, hiện tại là hệ thống thi lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam.
  • 5 Năm khởi nghiệp, hiện tại chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp smart home/ smart devices
  • Khảo thí (Có bằng master về đo lường và đánh giá trong giáo dục)
  • IoT (Kinh nghiệm hơn 3 năm RnD các smart devices)
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Bùi Thành Ninh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Bùi Thành Ninh

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com