ABG Alumni

FB_IMG_1563471201786 - Lien Bui
FB_IMG_1563471201786 - Lien Bui

Bùi Ngọc Liên

Quyết đoán - Tham vọng - Dám làm

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội​

Giáo dục - Đào tạo​

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ​

Tài chính - Đầu tư​

Luật - Chính sách​

Khoa học chính trị​

Môi trường - Nông nghiệp​

Nghệ thuật​

Marketing

Iris Florist

  • Digital Marketing tại Topica Edtech Group, WeFit
  • Marketing Campaign tại Vincommerce – Vingroup
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Kinh doanh - Doanh nghiệp

Hoạt động xã hội

Giáo dục - Đào tạo

Y tế - Chăm sóc sức khoẻ

Tài chính - Đầu tư

Công nghệ thông tin

Luật - Chính sách

Khoa học chính trị

Môi trường - Nông nghiệp

Nghệ thuật

Marketing

Iris Florist

  • Digital Marketing tại Topica Edtech Group, WeFit
  • Marketing Campaign tại Vincommerce – Vingroup
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Bùi Ngọc Liên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com

Nếu bạn có mong muốn kết nối với

Bùi Ngọc Liên

thông qua mạng lưới ABG Alumni,
hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau nhé!

Email: bdh@abgalumni.com