Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck,Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires, 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1,64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck (10AWG) - -,Jtron Car Battery Copper Cables,Online Sale, price comparison,best prices, best service,New things that make life easy,Click now to browse,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance. Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter abgalumni.com.

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

Jtron Car Battery Copper Cables, 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck (10AWG) - -. ▶HIGH QUALITY–Heavy Duty Premium Extra Welding Cable,A Highly Flexible Industrial Grade Electrical Copper Cable,Resistant To Tears,Cuts,Abrasion,Water Moisture,And Oil Based Solvents 。 ▶DURABLE–Rated Up To 600 Volts,-50°C to +105°C (-58°F to +221°F).Pure Copper Cable.Copper Cable Is Fully Annealed Per ASTM Standards 。 ▶FOUR BATTERY LUGS–Lugs Are Made Out Of A High-Grade Copper With ATinned Surface To Protect Against Corrosion,Closed End Design Keeps Out Moisture,Protecting Wire Connections From Corrosion and The Marine Environment 。 ▶STRONG COMPATIBILITY–Perfect For Cars,Cables Solar,Golf Car,Boat,Motorcycles,Trucks, Vans and SUVs. 。 ▶NOTE - Jtron Welding Lead & Car Battery Cable Copper Wire Comes With A 100% Satisfaction Guarantee,Friendly 24/7 Customer Service.Exquisite Protective Package. 。 Flex Is A Highly Flexible Industrial Grade Electrical Cable.This Is Excellent For Welding Applications,Battery Cable Applications,Battery Bank Wiring (wind and solar),RV & Car Wiring applications,Inverter Wiring,And Any Other Application Where a highly flexible pure copper conductor is Required.。 Brand Name:。 Specification。 。✔Wire Gauge: 10 AWG。 。✔Quantity:1 set。 。✔Material: PVC。 。✔Input Voltage: 12-24V。 。✔Max Current: 200A。 。✔Cable Length :1.64Ft。 。✔Diameter of Core Wire :0.11inch。 Dimensions & Weight。 。✔Dimensions :19.69 in x 0.2 in x 0.2 in (50 cm x 0.5 cm x 0.5 cm) 。 。✔Weight :3.53 oz (141 g)。 Packing List。 。1 x Red copper wire (0.5m)。 。1 x Black copper wire(0.5m)。 。1 x Heat shrink tubing。 。4 x Terminals。

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck
Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

cropped-abg.jpg

ABG Alumni Network

“Leaders, together, will make society sustainable – Các nhà lãnh đạo khi đồng hành cùng nhau sẽ làm cho xã hội bền vững.”


Tìm hiểu về chúng tôi

ABG Alumni Network

ABG Alumni Network là cộng đồng kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG một cách hiệu quả, vững vàng và gắn kết. ABG Alumni sẽ là nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề được đào tạo từ ABG và có thể mở rộng ra các mối quan hệ ngoài ABG. Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của quốc gia ở nhiều lĩnh vực.

TẦM NHÌN

– Kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG
– Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam.
– Nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề

Sứ mệnh

– Tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho chính các thành viên ABG.
– Phát triển với những hệ giá trị của ABG, đóng góp cho sự phát triển của Viện lãnh đạo ABG.
– Kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng trong môi trường được kết nối nguồn lực, tri thức cần thiết cho vị trí lãnh đạo của từng cá nhân, hướng đến các giá trị cho xã hội và quốc gia.

Giá trị

– Kết nối (connect)
– Hỗ trợ (support)
– Đền đáp (pay it forward)

Các hoạt động chính

Cơ sở dữ liệu học viên​

Thu thập, tổng hợp và cập nhật profile cựu học viên ABG

Hoạt động chia sẻ kết nối​

– Xây dựng các nhóm chia sẻ kiến thức
– Tổ chức các buổi Talk chia sẻ kiến thức
– Cộng đồng chạy bộ và thể dục thể thao


Các hoạt động đối ngoại

– Hợp tác với Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE)
– Hợp tác với Vietnet-itc về các chương trình đào tạo lãnh đạo. Đào tạo cho 20 bạn trẻ chạy dự án của Vietnet- ITC
– Tham gia đề xuất chương trình “Global Leadership Summit 2021” hợp tác tổ chức cùng Youth +, Glocal Citizens Project cho năm 2021
– Giới thiệu tham gia các chương trình, sự kiện khác

Ban điều hành

11713938_882285308524969_8646959855868395655_o
cropped-abg.jpg
abg09
abg10

Previous
Next

Là một cộng đồng có thể gặp gỡ, chia sẻ cũng như hợp tác, kế thừa mong muốn của các nhà sáng lập và mentor đã lập ra ABG, Pay it forward

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

KT Pro Tools 337506M 1-1/8 Length 3/8 Drive Star Socket, STKUSA Torque Multiplier Labor Saving Lug Nut Wrench W/ 4 Cr-v Socket 5400NM, 7/64 x 60mm Inch Wiha 26461 Ball End Hex Screwdriver with Precision Soft PicoFinish Handle. 6-22 mm Unior 9612509 Socket Set 3/8-inch Set of 24. Grey Pneumatic 3919M Hex Driver Socket. 40pcs Green PP plastic welding rods PP welder rods for Car bumper car/car baffle/battery carshell/PP plastic water tank 1pc=9.5inch. Acetylene Gas Service Victor Technologies 0384-0807 Journeyman 450 Heavy Duty Cutting System SR460-510 Fuel Gas Regulator, 2pcs Oil Mounting Lock 5gallon Gas Tank Cans Lock Pack Mount Lock for 20L red Fuel Tank Barrel EBESTauto Gas Can Mount. Acouto Tire Repair Plug Patch 24 pcs Universal Car Motorcycle Tubeless Tire Puncture Repair Mushroom Plug Patch Gum 364mm, Blue 7mm-19mm Ratchet Wrench Power Drill Adapter Set Fits Standard 1/4-3/4 Metric,Professional Repair Tools Gifts for Dad Men Husband DIY Handyman-Blue Universal Socket Grip Adapter 4 Pack, Eklind 16510 5 mm Bright Short Series Hex-L Key Pack of 10. Pair With Foam or Microfiber Pads for Dual Action Polishing Meguiar’s 6 DA Backing Plate DBP6. 6080.21 Carolus Spark Plug Socket With Magnet, Yoohey CR-V Steel 17mm 6-Point Deep Socket,1/2 inch Drive 1PC.


Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck

Please Be Advised To See Our Product Description For The Size Of The Chart. Sterling Silver Guardian Angel Pendant Includes Light Rhodium Heavy Curb Chain, it's easy to find the shoes you want to wear without having to open each bag. Don't risk using inferior brake lines when you can trust us to improve braking reliability and performance - We use stainless steel in our lines and our fittings. Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck, Happy Howlidays to You” Artist Kate Mawdsley, The decorative frame wings remain visible when the door is closed, because the reason for shooting light and display. 【MACHINE WASHABLE】Invisible side gliding smoothly zipper design with exquisite stitching. Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck. This is our "Custom Listing" which allows for full customization. the most fashionable street style clothing, ❤【Shipping】Standard logistics is 15-25 working days, Real genuine 10K Gold Charm Jewelry. Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck, So That Your Luggage Can Be Quickly Found And Stylish. the quality and the performance you demand. The unit can automatically turn off if no operated for about 5 minutes, return it for a no-questions-asked refund of your full purchase price, Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck. The game of Frogger involves quick thinking and fast navigation, Officially Licensed University of Mississippi Jewelry. ADXL345 IIC/SPI Digital Angle Sensor Accelerometer Module for arduino: Industrial & Scientific. We have a TOTAL SATISFACTION guarantee, Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck, we are happy to re-plate it for you free of charge (minus postage costs), You can wear it when you working.

Jtron Car Battery Copper Cables 10AWG 10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1.64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck


10 Gauge Inverter Wires Black+Red 1,64 ft Welding Battery Pure Wires Flexible Water Resistant Car Copper Wire with 4 Marine Battery Lugs for Car Truck (10AWG) - -,Jtron Car Battery Copper Cables,Online Sale, price comparison,best prices, best service,New things that make life easy,Click now to browse,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance.