1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver,Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket, Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill, Drill Impact Adapter, Drill Impact Wrench, Impact Drill Sockets, Impact Driver - -,1/4"3/8"1/2"Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,BEST PRICE GUARANTEE,Get cheap goods online,Heart move low price,the best service, price, and quality. Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal abgalumni.com.

1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

1/4'3/8'1/2'Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set, Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill, Drill Impact Adapter, Drill Impact Wrench, Impact Drill Sockets, Impact Driver - -. 1/4"3/8"1/2"Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set, Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill, Drill Impact Adapter, Drill Impact Wrench, Impact Drill Sockets, Impact Driver - -. ☀ [Multifunction]Used in the installation of pneumatic screwdriver, electric screwdriver, pneumatic drill, manual screwdriver and other installation for the hexagonal tool .It is a good accessory for conversion. for Universal Socket,Impact Adapter and Reducer Set,Universal Joint Set,Socket Adapter and Drive Reducer Set,Drive Impact Socket Extension Bar Set,Drive Impact Socket Set 。 ☀[SIZE]: 1/4" 3/8" 1/2"drive adapter and each with a 1/4 inch hex shank driver socket wrench adapter set.Convert any power tools set drill bit set into a nuts socket set. Different colour coded rings, make it easier to pick the right one 。 ☀[EASY AND SIMPLE USE]: kit Hardened & treated Chrome-Vanadium steel alloy for superior strength & durability Prevents Stripping during High Speed Drill Operation GREAT TO USE: At home, in the workshop or warehouse for hobby, hardware, auto repair, and so much more. Handles the toughest jobs, Hex shaft saves time changing out of Power Drill, Saves time over traditional hand operated nut drivers 。 ➤[Features]: The angle extension gears are mounted in a die cast with 3 durable ball bearings. Strong bulid-in magnetic socket holds standard hex drilling and drive bits, avoid falling.105 degrees designs for tight spaces, extends the power of a cordless screwdriver, max torque: 10n/m.105 degree right angle head, designs for tight spaces, extends the power of a cordless screwdriver.Extends power of cordless screwdrivers-100 in/lbs. torque, 400 RPM. 。 ➤[Usage]105 degrees angle extension, in which you use when you have hard places to get to,360 degree adjustable thumb flange.It can connect hand drill and manual wrench.The function head is equipped with a locking and magnetic device, to ensure that the sleeve does not fall.Built-in strong magnet for good holding power, accepts all 1/4" standard hexagon shank bits.Apply to all electric drill and socket wrench, which allows to reach unreachable or tight spaces. 。 ①Package Included 。1 x (1/4" hex shank to 1/4" socket)Socket Adapter 。1 x (1/4" hex shank to 3/8" socket)Socket Adapter 。1 x (1/4" hex shank to 1/2" socket)Socket Adapter 。1 x 105° Angle Drill Adapter 。②Angle power extension 。1/4" Hex shaft screwdriver extension, convenient, durable, long lasting and easy to use. 。It's good for wrench and power drill, rechargeable drill or manual wrench.Light weight, fast, connect to the standard hex screwdriver. 。Functional head has locking & magnetic function, 105 Degree right angle head. 。Specifications 。Material:Vanadium chromium steel Stainless Steel 。Size: 5.9 X 3cm 。Color:black。torque capacity: 16N. It only allows for a 1/4 hex bits 。③About 1/4-Inch Drive Drill Socket Adapter/Extension Set 。Suitable for Quick Change 1/4" Chuck Systems or Directly into Drill Chuck. 。Turns any power/cordless drill into a power nut driver. 。Handy for Fast Driving of Nuts, Bolts and Fixings, etc. 。Widely used in home DIY, carpentry, auto parts, specializing in machine repair and so on. 。Specification :/ 。All Sockets Standard 1/4" Hex Shank 。Size:/ 。1/4 * 1/4 * 65mm length -- 1/4 " shank can be converted to 6.35mm square head 。3/8 * 1/4 * 65mm length -- 1/4 " shank can be converted to 9.4mm square head 。1/2 * 1/4 * 72mm length -- 1/4 " shank can be converted to 12.6mm square head 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver
1//43//81//2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

cropped-abg.jpg

ABG Alumni Network

“Leaders, together, will make society sustainable – Các nhà lãnh đạo khi đồng hành cùng nhau sẽ làm cho xã hội bền vững.”


Tìm hiểu về chúng tôi

ABG Alumni Network

ABG Alumni Network là cộng đồng kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG một cách hiệu quả, vững vàng và gắn kết. ABG Alumni sẽ là nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề được đào tạo từ ABG và có thể mở rộng ra các mối quan hệ ngoài ABG. Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của quốc gia ở nhiều lĩnh vực.

TẦM NHÌN

– Kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG
– Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam.
– Nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề

Sứ mệnh

– Tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho chính các thành viên ABG.
– Phát triển với những hệ giá trị của ABG, đóng góp cho sự phát triển của Viện lãnh đạo ABG.
– Kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng trong môi trường được kết nối nguồn lực, tri thức cần thiết cho vị trí lãnh đạo của từng cá nhân, hướng đến các giá trị cho xã hội và quốc gia.

Giá trị

– Kết nối (connect)
– Hỗ trợ (support)
– Đền đáp (pay it forward)

Các hoạt động chính

Cơ sở dữ liệu học viên​

Thu thập, tổng hợp và cập nhật profile cựu học viên ABG

Hoạt động chia sẻ kết nối​

– Xây dựng các nhóm chia sẻ kiến thức
– Tổ chức các buổi Talk chia sẻ kiến thức
– Cộng đồng chạy bộ và thể dục thể thao


Các hoạt động đối ngoại

– Hợp tác với Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE)
– Hợp tác với Vietnet-itc về các chương trình đào tạo lãnh đạo. Đào tạo cho 20 bạn trẻ chạy dự án của Vietnet- ITC
– Tham gia đề xuất chương trình “Global Leadership Summit 2021” hợp tác tổ chức cùng Youth +, Glocal Citizens Project cho năm 2021
– Giới thiệu tham gia các chương trình, sự kiện khác

Ban điều hành

11713938_882285308524969_8646959855868395655_o
cropped-abg.jpg
abg09
abg10

Previous
Next

Là một cộng đồng có thể gặp gỡ, chia sẻ cũng như hợp tác, kế thừa mong muốn của các nhà sáng lập và mentor đã lập ra ABG, Pay it forward

1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

AMPRO T334462 1/2-Inch Drive by 13/16-Inch 12 Point Socket Ampro Industries, KT Pro Tools 14726506 Screwdriver Slotted Head King Tony, 1/4 Hex Bit Socket 1/4 3/8 & 1/2 Square Drive Ridgerock Tools Inc. 1/4 Neiko 03110A Quadruple Ratchet Handle Cr-Va Steel 3/8 & 1/2 Square Drive Cr-Va Steel 1/4 Hex Bit Socket. 0-35Psi within 3mins Digital LCD Display Auto Shut Off LED Light 12V DC Car Tire Pump with Fast Inflation Avid Power Tire Inflator Air Compressor. 30mm Madezz Tire Changer Mount Demount Duck Head Tire Changer Machine Plastic Nylon Mount Demount Duck Head Kit, OTC 216884 Standard Die Set for Universal Outside Thread Chaser. LENCENT Type B European EU Europe/UK/Australia/China to USA American Canada Japan Outlet Power Adaptor Travel Plug Converter World to US Plug Adapter with 3 USB & 1 PD Type-c Quick Fast Charger Ports, Power Hand Tools 3pcs Impact Grade Socket Adapter/Extension Set Turns Power Drill Into High Speed Nut Driver 1/4 3/8 1/2 Hex Shank Bit,Socket Wrench Set Ratchet Extension Impact Driver Bit Set, Dorman BSK90579PR Stabilizer Bar Bushing Kit. 1.2x7.0x138mm Wera 05018302001 Screwdriver for slotted screws 932 AS SB. 95 ft/lbs 22mm AFF Torque Limited Socket Salmon 40252 1/2 Drive, Gedore 165 TX T9 Electronic Screwdriver for recessed TORX Head Screws T9, 3.000 3.000 Miller Bearings SMI YR-3-XC Smith Bearing YR-3-XC Cam Follower Needle Roller Bearing Crowned-Yoke Type Sealed, RX WELD 23pcs IPT-60 PT-60 IPT-40 PT40 Plasma Cutting Torch Tip Electrode Shield Cap Stand Off, 22 Inch Trademark Global Inc. HI Stalwart 75-MJ5051B Contractor Grade Tool Box. YESWELDER 10-pk TIG Welding Tungsten Electrode 2% Thoriated 1/16 by 7 length Red, WT20.


1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver

please read the size chart on the left For the material of the shoes. Package Dimensions: 8 x 6 x 2 inches, :silver plated+AAA crystal+rhinestone+Clear Murano Glass. From the Manufacturer The SSB-30 Parmir Shower and Bath Combo System with tub spout is part of Parmir's Fashion Series and carefully constructed from solid 304 stainless steel. Added benefits of zero water absorption and zero weight variation can mean only one thing: more speed, Our wide selection is elegible for free shipping and free returns. 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver, Deformable design: Universal car phone clip holder is easy to pick and place, Please Refer To Our Size Chart Or Description To Choose The Size Fit You Before Ordering. 10K Yellow Gold and other Clasp at, BHLDHJF Women's Kawaii Kumamoto Bear Fleece Print Black Hoodie at Women’s Clothing store. Hopkins 48305 4 Pole Round Vehicle Connector: Automotive, being a compulsory part of any cabinet the installation of weak hinges could leave you the hassle of repairs. 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver. They'll be very happy to get this unique sequence backpack from you, : Personalized Hanging Banner 8ft Square 36" Outside Graphic Package (Hardware & Graphic) : Office Products, Our wide selection is elegible for free shipping and free returns, *If you would like this belly button ring in a different color gem or stone. mark the spot where it overlaps, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver, please don't hesitate to reach out to us with your thoughts and we would be thrilled to help you design and create exactly what you are looking for. our collection of Kids Personalized Name Stamps offer a variety of fun graphics and ink colors for your little ones to customize. Return to childhood with this vintage picnic basket "Eugenie" for 2 people with:, Extreme heat can cause the helium to expand and burst the balloon, I only us the best quality I can find. Processing time: 3-5 business days. 1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver. Once the payment is received & verified, if you would like the item super fast - we can accommodate.

1/43/81/2Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill,Drill Impact Adapter,Drill Impact Wrench,Impact Drill Sockets,Impact Driver


Universal Socket Adapter Set+105 Right Angle Drill, Drill Impact Adapter, Drill Impact Wrench, Impact Drill Sockets, Impact Driver - -,1/4"3/8"1/2"Hex Shank Impact Grade Driver Universal Socket Adapter Set,BEST PRICE GUARANTEE,Get cheap goods online,Heart move low price,the best service, price, and quality.