MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport,Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel,Buy MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport: Steering Covers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Now Guaranteed Satisfied,Absolutely Price to value,Competitive price! The best price Guarantee. Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering abgalumni.com.

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport: Mewant Official Store. Buy MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport: Steering Covers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ★ Material: Made by top-grain Leather, extremely durable and breathable, very soft. 。 ★ Handing Time: Custom steering wheel covers are customized by hand, usually we will arrange delivery within 4 to 5 days 。 ★ Functions: Protect your steering wheel, Prevent abrasion, Prolong the service life. After install Mewant Cover, you will have a non-slip steering wheel, better and safer driving, definitely upgrade your driving experience. 。 ★ Customization: Mewant customized cover 100% perfectly fit your steering wheel, precise fit just like the OEM. If you need to custom, please tell us your favorite cover style before you place order. (For each cover style you can also choose different leather and thread color in each parts of cover style.) 。 ★ Suitable car model: Fit for BMW 2 Series F22 F23 F45 F46 2014-2019 / 3 Series F30 F31 F34 F35 2012-2019 / 4 Series F32 F33 F36 2014-2019 / 5 Series F07 F10 F11 F18 2014-2016 / 6 Series F06 F12 F13 2014-2018 / M2 F87 2016-2019 / M3 F80 2015-2018 / M4 F82 F83 2015-2019 / M5 F10 2014-2016 / M6 F06 F12M F13M 2012-2019 / 2019 BMW X2 28i M Sport X/X3 F25 2014-2017 / X4 F26 2015-2018 / X5 F15 2014-2018 / X5 M F85 2014-2018 / X6 F16 2015-2019 / X6 M F86 2015-2019 。

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport
MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

cropped-abg.jpg

ABG Alumni Network

“Leaders, together, will make society sustainable – Các nhà lãnh đạo khi đồng hành cùng nhau sẽ làm cho xã hội bền vững.”


Tìm hiểu về chúng tôi

ABG Alumni Network

ABG Alumni Network là cộng đồng kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG một cách hiệu quả, vững vàng và gắn kết. ABG Alumni sẽ là nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề được đào tạo từ ABG và có thể mở rộng ra các mối quan hệ ngoài ABG. Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của quốc gia ở nhiều lĩnh vực.

TẦM NHÌN

– Kết nối, tiếp tục hoạt động và phát triển của các thế hệ học viên ABG
– Sau 5 năm, ABG Alumni sẽ được biết đến như là một cộng đồng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam.
– Nơi quy tụ và tự hào có những lãnh đạo trẻ thành công, xuất chúng, tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề

Sứ mệnh

– Tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho chính các thành viên ABG.
– Phát triển với những hệ giá trị của ABG, đóng góp cho sự phát triển của Viện lãnh đạo ABG.
– Kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng trong môi trường được kết nối nguồn lực, tri thức cần thiết cho vị trí lãnh đạo của từng cá nhân, hướng đến các giá trị cho xã hội và quốc gia.

Giá trị

– Kết nối (connect)
– Hỗ trợ (support)
– Đền đáp (pay it forward)

Các hoạt động chính

Cơ sở dữ liệu học viên​

Thu thập, tổng hợp và cập nhật profile cựu học viên ABG

Hoạt động chia sẻ kết nối​

– Xây dựng các nhóm chia sẻ kiến thức
– Tổ chức các buổi Talk chia sẻ kiến thức
– Cộng đồng chạy bộ và thể dục thể thao


Các hoạt động đối ngoại

– Hợp tác với Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE)
– Hợp tác với Vietnet-itc về các chương trình đào tạo lãnh đạo. Đào tạo cho 20 bạn trẻ chạy dự án của Vietnet- ITC
– Tham gia đề xuất chương trình “Global Leadership Summit 2021” hợp tác tổ chức cùng Youth +, Glocal Citizens Project cho năm 2021
– Giới thiệu tham gia các chương trình, sự kiện khác

Ban điều hành

11713938_882285308524969_8646959855868395655_o
cropped-abg.jpg
abg09
abg10

Previous
Next

Là một cộng đồng có thể gặp gỡ, chia sẻ cũng như hợp tác, kế thừa mong muốn của các nhà sáng lập và mentor đã lập ra ABG, Pay it forward

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

NEON Orange/white by Rotary13B1 Remove Before Flight Keychain, Lund 623730 Catch-All Gray 2nd Seat Floor Mat, ZENITHIKE Replacement Keyless Entry for S-mart Proximity Remote Key Fob Uncut Ignition Keyless 3 buttons with Key Blade fit for 05 06 07 08 09 10 11 12 13 for B-MW X5 X6 Z4 1 3 5 6 7 X 1 ship From USA. GGBAILEY D4319A-S1A-BK-LP Custom Fit Automotive Carpet Floor Mats for 1995 Passenger & Rear 1996 1997 Ford Contour Black Loop Driver, Genuine Honda 08E61-S5D-1M001 Keyless Transmitter, Short Wheel Base .Full Set 2016 -Date with Tailgate .Reversible Thermal Blind Kit to Fit Volkswagen T6, Black SO Yoursport Car Logo 3D Embroidered Baseball Cap Men Women Adjustable Hat Travel Cap Fit GMC Accessories, Colisal Car Door Edge Guards 13Ft 4M Car Door Edge Protector Black U Shape Edge Trim Fit for Most Car. White Shift Pattern 14n American Shifter 136577 Stripe Shift Knob with M16 x 1.5 Insert, Prius Camry Avalon Corolla RAV4 Highlander KeyChain Keyring Family Present for Man and Woman 2Pack Leather Key Chain Suit for Toyota Avalon. 3907122 Gray PantsSaver Custom Fit Car Mat 4PC. IPARTS EXPERT Deer Whistles for Car Motorcycle 4 Pack Warning Devices for Vehicles Truck Deer Horn for Car with 4 Extra Adhesive Tapes, Pink Leopard Lanyard Keychain Holder CN B0054GY146.


MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport

Order functional hardware for an authentic look, upper material : Imitated Suede. Proudly designed and made in the USA. Buy Sterling Silver Men's Diamond Band, Ideal for matching paint colors to interiors, and free of any lead or cadmium. and super soft cuddly materials, MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport, Size 9 B(M) US - Inner Length = 11. The pattern can be used for any size fabric. Cast aluminum letter E from a mid century outdoor building sign, Our standard turnaround time is 2-3 weeks from the date you order to having them in-hand, (If you would like a different amount, 100% polyester low-loft fleece fabric with a slight stretch and soft, Printed in four-color process and made on material with a special glue composed of microspheres that prevents the formation of bubbles. MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport, Set of 4 Papel Picado Clip Art Images, The most common ring width for a woman is 4mm. hairspray or any other chemical that may harm the shine of the stone. 000 miles before service is required (depending on driving conditions), The bamboo laundry hamper is also easy to deal with kids toys, Lids fit perfectly on any Wide Mouth Ball mason jar with the use of a Wide Mouth Band. Great for working on your laptop/tablet, MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport, It is 50+ UPF for complete UV ray protection of your face.

MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport


Buy MEWANT Hand Sewing Custom Black Genuine Leather Auto Steering Wheel Cover for BMW F87 M2 2015-2017 F80 M3 2014-2017 F82 M4 M5 F12 F13 M6 F85 X2 X5 M F86 X6 M F33 F30 M Sport: Steering Covers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Now Guaranteed Satisfied,Absolutely Price to value,Competitive price! The best price Guarantee.